ម៉ាស៊ីនហាន់ថ្នាំ
$ 450

ម៉ាស៊ីននេះអាច ហាន់មែកឈើកម្រស់រហូតដល់ 7,5 សង់ទីម៉ែត្រ។ ដែលអាចលៃតម្រូវបាន។
ម៉ាស៊ីនហាន់ថ្នំា 2.2 Kw មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់រចនាសម្ព័ន្ធដ៏រឹងមាំ។ម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានរចនាដោយម៉ូទ័រ 2.2kw រុំដោយខ្សែស្ពាន់។ ម៉ាស៊ីននេះមានកម្លំាងខ្លំាង។ ម៉ត់កំបិតមានភាពធន់អាចប្រើប្រាស់បានយូរ។នំាចូលនិងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុនគ្រឿងកសិកម្មគឹមសាន់។
បច្ចេកទេសនៃម៉ាស៊ីនហាន់ថ្នំា 2.2 Kw
ប្រភពថាមពល
220 (V)
សមត្ថភាព
2.2 (Kw)
ទម្ងន់
100 (Kg)

Related Products