ម៉ាស៊ីនហាន់កំប្លោក និង រុក្ខជាតិទន់
$ 70

ម៉ាស៊ីនហាន់កំប្លោក និង រុក្ខជាតិទន់

ពត៍មានលំអិត

ម៉ូទ័រ   0,75kw
ភ្លើង     220v
ទំងន់  10kg
ផលិត        500 kg/h
ទំហំ

40*40*64mm

  ម៉ាស៊ីនហាន់កំប្លោក អាចហានបានជាច្រើនប្រភេទបន្លែទន់ ដូចជា៖

ត្រកួន កំប្លោក ស្ពៃ ស្មៅ ត្រសក់ ម្រំ ស្លឹកបាស ។ល។ ម៉ាស៊ីនមានលទ្ធភាពហាន់ម៉ដ្ធល្អរាល់វត្ថុធាតុទន់ អាចអោយមាន់ ទា បានល្អ សមស្របទៅនឹងបងប្អូនចិញ្ចឹមលក្ខណះគ្រួសារ។ម៉ាស៊ីនងាយស្រួលប្រើ គ្មានសំលេង សុវត្ថិភាពសំរាប់អ្នកប្រើ។